Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Inrichtingsvisie evz Diefdijk

Inrichtingsvisie EVZ Diefdijk

Bureau Waardenburg heeft voor Waterschap Rivierenland een inrichtingsvisie opgesteld voor een ecologische verbindingszone langs de Diefdijk bij Culemborg.

Schijnbaar onverenigbare doelen

Het natuurbeleid van Provincie Gelderland schrijft voor deze verbindingszone het 'model kamsalamander' voor. Dit is een driehonderd meter brede landschapszone, kleinschalig ingericht met bosjes en houtwallen. Het landschapsbeleid beoogt het gebied juist open en grootschalig te houden. De reden hiervoor is dat de verbindingszone in de inundatievelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt. De provincie wil deze zichtbaarder maken door de openheid te versterken.

Bureau Waardenburg heeft voor deze paradoxale situatie een oplossing gevonden in een 'bouwdoos' met negen doelsoorten. Aan elk van de drie ambitieniveaus van het Waterschap, zijn drie doelsoorten verbonden. Behalve de kamsalamander, kunnen deze doelsoorten allemaal prima toe met een verbindingszone door open gebied. Dit plan biedt een alternatief voor het model kamsalamander, als de landschapsdoelen de doorslag geven.

Contactpersonen: