Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Planning
U bevindt zich hier:

Visie, plan, beleidskader of ontwerp

Nederlanders zijn experts in het inrichten van het landschap. In een klein land als dit, is inrichting van elk perceel even belangrijk. De inrichting bepaalt dan ook in grote mate de gebruiksmogelijkheden voor mens en dier. Daardoor is de economische waarde van een gebied niet alleen afhankelijk van de ligging maar ook van de beleving en uitstraling en van bijvoorbeeld de biodiversiteit die het levert.

Voor hulp bij inrichtingsvraagstukken kunt u een beroep doen op ons. Wij vinden dat een visie, plan, beleidskader of ontwerp kwaliteit moet toevoegen aan de plek en beantwoorden aan de vragen van deze tijd. Wij hechten groot belang aan een goede communicatie die is afgestemd op de doelgroep. O.a. foto's, kaarten, visualisaties en beeldmanipulaties zetten we hier graag bij in.

Als u wilt weten wat onze kunde en ervaring is op dit gebied, kunt u surfen tussen de verschillende subcategorieën van het werkveld inrichting van deze website. Of u kunt contact opnemen met één van de contactpersonen.

Ontwikkeling natuur bij kadeverbetering

Bij kadeverbetering kan de natuur ook profiteren. Een goed ontwerp zorgt ervoor dat dit mogelijk wordt gemaakt. Een voorbeeld hiervan is ontwikkelen v...

Rivierherstel

Bureau Waardenburg kan u adviseren in de planvorming en uitvoeringsfase van rivierherstelmaatregelen, en heeft tevens ervaring in het toetsen van ruim...

Dijkversterkingen

Bij dijkversterking spelen natuur en landschap een belangrijke rol. Onze rivierecologen, natuurwetgevingsspecialisten en landschapsarchitecten zijn vo...

Stedelijk groen

Binnen enkele jaren zal de helft van de wereldbevolking in stedelijk gebied wonen. Natuur in de stad vergroot de leefbaarheid. Die leefbaarheid is zel...

Landschappelijke inpassing

Een visie, compensatieplan, beleidskader of ontwerp moet kwaliteit toevoegen aan de plek en beantwoorden aan de vragen van deze tijd.

Visie en beleidsplan

Een ruimtelijke visie of een beleidsplan vanuit een specifieke invalshoek geeft richting aan ruimtelijke ontwikkelingen in stad en land. Door de visie...

Verbeelding-communicatie

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk dat betrokkenen van een plan het goede beeld voor ogen hebben. Allerlei vormen van visuele communicat...

Inrichting natuur

De realisering van doelstellingen in een (natuur)gebied begint bij de inrichting van een gebied. Wij zoeken bij het opstellen van inrichtingsplannen n...