Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Planning and Management
U bevindt zich hier:

Inrichting & beheer

Duurzame gebiedsinrichting

Voor uw landschappelijke visies, inrichtingsplannen en beheervisies bent u bij Bureau Waardenburg aan het goede adres. Wij streven naar een bruikbaar en mooi, duurzaam landschap dat eenvoudig in stand te houden is.

 

Planvorming en inrichtingsplannen

Onze ondersteuning bij planvorming omvat een integrale afweging van functies in hun ruimtelijke samenhang. De communicatie met belanghebbenden kan daarvan onderdeel uitmaken. We doen dit op alle schaalniveaus, van abstracte grootschalige planvorming tot op de concrete inrichtingsprojecten.

Beheer

Het juiste beheer kan (bij)sturen richting gewenst ruimtelijk beeld.
Voor uitwerking van plannen tot op besteksniveau en kostenraming werken wij samen met BWZ ingenieurs.

Inrichting en beheer van natuur

In sommige gebieden is bijzondere aandacht nodig voor de natuur, in de vorm van soortbescherming, leefgebiedbescherming of juist faunabeheer. Afhankelijk van uw vraag pakken wij dat integraal of afzonderlijk op.

Voor nadere informatie over gebiedsinrichting of beheer kunt u contact opnemen met:

Inrichting

Bij het opstellen van inrichtingsplannen zoeken we de juiste balans tussen ecologische inhoud, landschappelijke vormgeving en functioneel gebruik. We ...

Beheer

In beheerplannen worden visie of algemene doelstellingen vertaald naar een concreet handelingsplan. Het somt alle werkzaamheden en handelingen op die ...