Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Hydrobiological monitoring fact sheets
U bevindt zich hier:

Factsheets Hydrobiologisch meetnet

Bureau Waardenburg bemonstert al jaren voor hydrobiologische meetnetten van verschillende waterschappen. Meestal worden deze gegevens als databestanden opgeleverd. Op initiatief van onze medewerkers hebben we voor het Hoogheemraadschap Delfland de gegevens nu ook in overzichtelijke fact-sheets gepresenteerd. De getallen gaan weer leven.

We hebben de fact sheets opgesteld in samenwerking met Aqualab Zuid en Koeman en Bijkerk voor monsterpunten van het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Delfland. De factsheets bevatten korte beschrijvingen van monsterpunten van het hydrobiologische meetnet en een nadere analyse van de data. Zo kan het Hoogheemraadschap de analyseresultaten makkelijker communiceren.

STOWA- en KRW-beoordelingen

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland voeren we sinds 2006 jaarlijks het routinematig hydrobiologisch onderzoek uit in een groot aantal oppervlaktewateren. Het Hoogheemraadschap wil de resultaten gebruiken voor haar waterbeheer en -beleid. Het gebruik van krw-maatlatten en stowa-systemen (ebeosys) levert hiervoor bruikbare getallen op. Maar deze rekenkundige benadering leidt niet altijd tot voldoende begrip van het ecologisch functioneren van een water. Het Hoogheemraadschap heeft dan ook behoefte aan een bondige toelichting op de resultaten. We hebben daarvoor met onze partners per meetpunt een factsheet opgesteld. Deze bestaat uit een A4tje met de STOWA- en KRW-beoordelingen, een foto en een beknopte toelichtende tekst op alle analyseresultaten (fytoplankton, macrofyten, macrofauna en diatomeeën).

Elk voordeel heeft .....

De laatste decennia zijn er verschillende hydrobiologische beoordelingssystemen ontwikkeld vanuit de behoefte aan een objectieve beoordeling van wateren. Een gelijk water wordt zo altijd hetzelfde beoordeeld. Risico hiervan is dat er soms fouten insluipen die moeilijk te traceren zijn omdat de interpretatie geautomatiseerd is. Nadeel is ook dat met alleen maatlatscores geen aansprekende verhalen kunnen worden verteld. Een factsheet geeft een meetpunt "een gezicht"