Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Hydrobiological monitoring network
U bevindt zich hier:

Hydrobiologische meetnetten

Bureau Waardenburg verzorgt elk jaar voor diverse opdrachtgevers een deel van hun hydrobiologisch meetnet. Hiervoor nemen we op een groot aantal locaties monsters van macrofauna, diatomeeën en/of fytoplankton en maken we  vegetatieopnamen.

De meetpunten liggen in verschillende watertypen: sloten, kanalen, meren, plassen, zand-, grind-en kleigaten, rivieren, beken of vennen in de beheergebieden van verschillende waterbeheerders. Onze hydrobiologisch analisten zoeken de monsters uit in het lab en determineren ze tot op soortniveau.

De bemonsterinsgmethodieken en analyses die we hanteren voldoen aan de eisen voor beoordeling volgens de STOWA- en/of KRW-methodiek. De rapportages variëren van gedetailleerde kwaliteitsstudies per monsterlocatie tot een algemene beschrijving van de (ecologische) waterkwaliteit in een heel beheergebied.

Voor de volgende waterbeheerders heeft Bureau Waardenburg het meetnet de afgelopen jaren één of meerdere malen verzorgd:

 • Hoogheemraadschap van Delfland*
 • Waterschap Hollandse Delta*
 • Waterschap Vallei en Eem
 • Waterschap Peel en Maasvallei
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Waterschap Brabantse Delta*
 • Waterschap Veluwe
 • Waterschap Rivierenland*
 • Hoogheemraadschap van Rijnland*
 • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard*
 • Rijkswaterstaat Waterdienst.

* De laboratoria van deze waterschappen en het Gemeenschappelijk Waterlaboratorium in Boxtel zijn thans samengevoegd tot Aquon.

Voor een aantal opdrachten werkt Bureau Waardenburg samen met partners zoals Grontmij, Koeman & Bijkerk bv of Aqualab Zuid bv.

Contactpersonen: