Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in het Deltagebied
U bevindt zich hier:

Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen DeltagebiedIn het kader van dit programma was er behoefte aan goed gedocumenteerde kleinschalige herstel projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor het Nederlandse concept van zoet-zout overgangen. Daarom besloot Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) een studie uit te voeren, waarin 15 projecten in het noorden van Nederland en 15 projecten in het Deltagebied moesten worden beschreven en geanalyseerd. Het RIKZ heeft Bureau Waardenburg opdracht verleend de 15 projecten in het Deltagebied te beschrijven.

Zoet-zout platform Rijkswaterstaat.

Bouma, S., S.M. Veen & G.H. Bonhof, 2002. Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in het Delta-gebied. Bureau Waardenburg i.o.v. Rijksinstituut voor Kust en Zee, rapportnr. 02-158.

Contactpersoon: