Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Herstel platte oesterbanken Noordzee
U bevindt zich hier:

Herstel platte oester banken. Oorsprokelijke banken, rijk aan leven, terug in de Noordzee.

Uitgestrekte platte oester banken, ca. 20.000 km2 in de Centrale Oestergronden, kwamen vroeger voor in de Noordzee, ze zijn nu alleen nog maar te vinden in het Grevelingenmeer. Omdat herstel en behoud van platte oesterbanken en samenhangende ecosysteemfuncties invulling geeft aan ondermeer de Mariene Strategie en het OSPAR verdrag, bereidt een consortium van Bureau Waardenburg, IMARES en SAS Consultancy het herstel van platte oester banken voor in de Noordzee. Het resultaat van de haalbaarheidsstudie is onlangs gepubliceerd.

 

Haalbaarheidsstudie herstel platte oester

Een eerste stap in het herstel van de platte oester banken is het verzamelen van kennis van de voorwaarden waaronder het herstel van deze soort in de Noordzee met succes kan worden uitgevoerd. Deze kennis is samengevat in een haalbaarheidsstudie 'Feasibility of Flat Oyster (Ostrea edulis L.) restoration in the Dutch part of the North Sea'

Voorwaarden voor platte oester herstel

Naast een beschrijving van de historische reden van uitsterven, omvat het rapport voorwaarden voor herstel, wettelijke kaders en een opmaat voor pilot experimenten in de tweede fase.
Voor de ontwikkeling van platte oestersbanken is bijvoorbeeld de aanwezigheid van natuurlijk hard substraat (oesterschelpen) belangrijk. Daarnaast is de afwezigheid van bodemberoering een harde voorwaarde. Deze kennis vindt zijn toepassing in de vervolgfasen. Geschikte gebieden zijn onder meer de gebieden zonder bodemberoering rond boorplatforms en de voorgenomen gesloten gebieden in de Centrale oestergronden.

Brede samenwerking voor platte oester herstel

Naast de consortium partijen zijn de ministeries van EZ en I&M als financiers en opdrachtgevers betrokken geweest bij de eerste fase van dit project. Stichting ARK heeft bijgedragen aan duikinventarisaties in de Noordzee. De vervolgstap bestaat uit fase 2 waarin pilotprojecten worden uitgevoerd.

Contactpersoon:

Tom van der Have geeft de workshop "Herintroductie Platte oesterbanken Noordzee" tijdens het Noordzeecongres 2014.

Workshop Herintroductie Platte Oesterbanken Noordzee

Tom van der Have van Bureau Waardenburg gaf samen met Aad Smaal (IMARES), Sas Consultancy en CVI Lelystad een workshop tijdens het Noordzeecongres 2014. De workshop is uitgelicht in de IDON Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee.