Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Herinrichting Marco Polo plantsoen
U bevindt zich hier:

Herinrichting Marco Polo plantsoen

Bij de herinrichting van het Marco Polo plantsoen in Utrecht is een doel gesteld om ontmoeting, recreatie en stadsnatuur te combineren, maar ook de cultuurhistorische opbouw van het plantsoen te respecteren. We maakten bij het opstellen van het plan de keuze een duidelijke scheiding tussen een cultuurlijk deel en een natuurlijk deel van het plantsoen te maken.

Natuurlijke deel plantsoen

De natuurlijk ingerichte 'bajonet', gekoppeld aan watergangen langs de buitenzijde van het plantsoen is een toevoeging van deze tijd. Terwijl de historisch bepaalde opbouw verder in stand gehouden wordt. De natuurwaarden worden in de komende jaren voornamelijk bereikt door een ander (extensiever) beheer toe te passen op de oevers. Het grootonderhoud aan een houtwal draagt bij aan het versterken van de ecologische verbinding tussen het Amsterdam Rijn Kanaal en het park Transwijk.

Cultuurlijk deel plantsoen

Binnen het cultuurlijke deel van het plantsoen zijn handreikingen gedaan voor het gebruik van meer inheemse heestersoorten in de plantvakken en voor hooilandbeheer van grasvelden. Zo is er in het plan een evenwicht ontstaan tussen het behoud van historische waarden en het toevoegen van nieuwe natuurdoelen, uiteraard passend binnen de stedelijke context.

Contactpersoon: