Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Herinrichting Noordoosterkanaal
U bevindt zich hier:

Herinrichting Noordoosterkanaal

Een schouwpad aan één zijde van het Noordoosterkanaal wordt natuur

Aan de noordoostzijde van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ligt het Noordoosterkanaal, waarlangs het gewonnen water het gebied uit wordt geleid. Op dit moment liggen aan beide zijden van het kanaal schouwpaden. Voor het onderhoud van het Noordoosterkanaal is een schouwpad aan één zijde echter genoeg. Daarom wordt de westelijke oever omgevormd tot natuur. Samen met BWZ ingenieurs hebben we hiervoor een inrichtingsplan gemaakt.

Een plan voor meer variatie in biotopen en soorten

In het plan zijn vooral vochtige duinvalleivegetaties en moeras opgenomen, omdat deze de meeste meerwaarde bieden binnen de context van dit duingebied. Vooral natte natuur is namelijk schaars in de AWD. Op enkele plekken zijn baaien gepland en worden bomen gekapt, om een nog grotere diversiteit aan natuur te krijgen. Daarbij is goed gekeken naar welke plaatsen zich daarvoor het beste lenen. Verder zijn in het plan recreatieve routes (waar nodig) omgeleid en zijn enkele poelen opgenomen die zorgen voor extra  natuurervaringen tijdens excursies.

Groen licht

Voor deze herinrichting is subsidie toegekend door de provincie (ILG). Het onderzoek naar de wettelijke verplichtingen (Natuurbeschermingswet en Flora en faunawet) is door ons geïntegreerd in de advisering. 

We hebben dit project uitgevoerd in opdracht van Waternet.

Klik hier voor visualisaties van de profielen van enkele biotopen. 
Klik hier voor meer info en foto's van de openingshandeling natuurvriendelijke oever Nooroosterkanaal op 27 feb. 2014.

Contactpersoon: