Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Haviksnest verplaatst
U bevindt zich hier:

Haviksnest verplaatst bij Empel

Medewerkers van Bureau Waardenburg verplaatsten onlangs een havikshorst in het kader van ecologische begeleiding

Rijkswaterstaat Noord-Brabant had eerder door een ander ecologische onderzoeksbureau onderzoek laten doen naar beschermde natuurwaarden in het omleggingtracé van de Zuid-Willemsvaart. Dat bureau geadviseerde om een havikshorst te verplaatsen. Dit advies is overgenomen in de ontheffing van het Ministerie van EL&I.

De Combinatie Willemsunie heeft vervolgens ons ingeschakeld voor het verplaatsen van het haviksnest. 
We monitoren ook de gevolgen van de omlegging op de (in het plangebied aanwezige) beschermde soorten.

Lees ook het bericht over het verplaatsen van het nest op de website van het Brabants Dagblad.

Contactpersoon: