Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Overlijden Hans Inberg
U bevindt zich hier:

Medewerker Hans Inberg overleden

Op dinsdag 31 juli 2018 is onze collega Hans Inberg op 46 jarige leeftijd overleden.

Op dinsdag 31 juli is onze medewerker Hans Inberg op 46 jarige leeftijd overleden als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. Wij verliezen met hem een zeer ervaren vegetatiekundige en een bescheiden, gedreven, betrokken, belangstellende en bovenal aimabel collega met een brede interesse en oog voor het wel en wee van anderen. 

Toonaangevend 

Ruim 12 jaar heeft Hans bij Bureau Waardenburg gewerkt en in die jaren heeft hij verschillende collega’s opgeleid op het gebied van flora- en vegetatiekartering en het lezen van het landschap aan de hand van de vegetatie. Hij heeft een groot aantal karteringen voor onder meer Staatsbosbeheer geleid en zelf mee uitgevoerd en in dat vakgebied was hij een toonaangevend deskundige. Met zijn enorme kennis en ervaring heeft Hans een eigen vegetatietypologie ontwikkeld die we in de karteringen toepasten en ook in de komende jaren zullen blijven gebruiken. Via deze typologie kijkt hij nog steeds over onze schouder mee. Zijn overlijden maakt het stil in het veld en de vraag "hoe zou Hans deze vraag beantwoord hebben" is inmiddels al gesteld en zal nog vaak gesteld worden. 

De uitvaart van Hans heeft op 6 augustus plaatsgevonden. Wij wensen zijn vrouw Annemieke en overige familie heel veel sterkte met dit grote en veel te vroege verlies.

Directie en medewerkers Bureau Waardenburg, augustus 2018