Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Handelsmissie Indonesië 2016
U bevindt zich hier:

Handelsmissie november 2016 naar Indonesië

Van 21 tot en met 24 november gaat onze directeur Eelco Waardenburg, mee met de economische missie naar Indonesië. Minister-president Mark Rutte leidt de missie en wordt o.a. vergezeld door de ministers Ploumen, Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma.

De economische missie richt zich in de eerste plaats op bedrijven en kennisinstellingen. Wij willen met name nagaan of we op het vlak ecosysteemdiensten binnen de mariene sector kunnen samenwerken.

Blue Carbon

Eén van de onderwerpen die we in Indonesië onder de aandacht willen brengen zijn Blue Carbon projecten. Blue Carbon is de term voor alle koolstof die zich in de oceanen bevindt. Kustecosystemen zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de koolstof die in het sediment van de oceanen wordt vastgelegd. Mangroves, kwelders, zeegrasvelden en mossel- en oesterbanken leggen niet alleen koolstof vast in planten en schelpen, maar begraven het grootste deel in het sediment. Hiermee wordt koolstof vastgelegd voor eeuwen of zelfs millennia.

De snelheid waarmee Blue Carbon ecosystemen verdwijnen door menselijk handelen en klimaatverandering is wereldwijd 1- 2% per jaar en toenemend. De urgentie om Blue Carbon ecosystemen te beschermen, herstellen en nieuw aan te leggen is daardoor groot. Hiermee worden ook Blue Carbon credits gegenereerd.

Door Blue Carbonprojecten te financieren met deze credits kunnen bedrijven daarmee hun CO2 uitstoot vrijwillig compenseren. Blue Carbon projecten hebben niet alleen als doel het opslaan van CO2 maar resulteren ook in een betere bescherming van de andere waarden van die ecosystemen zoals een hoge biodiversiteit en kustverdediging.

Lees meer over Blue Carbon.

Meer informatie over de Economische missie naar Inonesië op RVO.nl.

Volg alles over de handelsmissie op Twitter met #NLIndonesia.

Nieuwsberichten