Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Glasaaldetector: innovatieve installatie om glasaal te vangen
U bevindt zich hier:

Glasaaldetector: Innovatieve installatie om glasaal te vangen

Glasaal en glasaaldetector

We hebben

Testresultaten glasaaldetectie positief!

In het huidige onderzoek is het aanbod van glasaal bij rioolwaterzuiveringen (RWZI) onderzocht met traditionele en innovatieve methoden; kruisnet, glasaaldetector, glasaalkubbe en glasaalkuil. De resultaten van de glasaaldetector zijn positief, hiermee werden ruim 13.000 glasalen gevangen. Bij dit onderzoek zijn in totaal ruim 150.000 glasalen gevangen en overgezet naar het binnenwater. Bekijk de video waarop de grote hoeveelheid glasaal die is gevangen met de glasaaldetector wordt uitgezet.

Visintrek in zoet- en zoutwater

Dit voorjaar zijn zowel door Bureau Waardenburg als door Visserij Service Nederland op enkele locaties testen uitgevoerd met de detector. Er zal een evaluatie worden gemaakt van de resultaten die dit heeft opgeleverd. De detector bestaat uit een drijvende installatie, die eenvoudig op verschillende locaties is in te zetten. Bij de glasaaldetectie maken we gebruik van een lokstroom.

Vismonitoring met de glasaaldetector

Het streven is om de glasaaldetector zo te optimaliseren dat deze in de toekomst als standaard bemonsteringsmethode voor glasaalintrek-onderzoeken kan worden ingezet. Daarnaast kan de detector worden ingezet om migratieknelpunten voor glasaal op te lossen, zoals bij rioolwaterzuiveringen.

Contactpersoon:

Aanleg van 1). rijsdammen waarbinnen slib wordt opgeslagen en 2). drijvende structuren voor vis en vogels. Download de leaflet voor meer info.

Nieuwspagina's