Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effectstudies windturbines

Windturbines

Sinds 1993 is in verschillende projecten onderzoek gedaan naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen.  De afdeling GIS leverde daaraan belangrijke bijdragen. De bijdragen bestaan onder andere uit het digitaliseren van veldgegevens zoals verspreidingsgegevens van vogels en vleermuizen (zie ook anabats). Ook zijn er ruimtelijke analyses uitgevoerd van vliegpaden van vogels en van mogelijke verstorende effecten van windturbines op vogels.   

Lees verder over vogels en windturbines op de themapagina bij effectstudies.