Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Verhouting Noord-Hollands Duinreservaat
U bevindt zich hier:

In een groot deel van de gebieden van Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)  treedt successie op. Open duinvegetatie verandert in struweel en bos (verhouting). De successie verloopt sneller dan in het verleden. Hierdoor gaan pionier­vegetaties en lage graslanden en de daaraan gebonden fauna achteruit, hetgeen ongewenst is.

We hebben een analyse uitgevoerd op basis van twee vegetatiekarteringen (periode 1982-1992 en 2004-2008). En we hebben een vergelijking tussen twee classificaties van digitale false-color luchtfoto's (1987 en 2003). Belangrijkste conclusies zijn:

  • De belangrijkste vorm van verhouting is de uitbreiding van struwelen in het middenduin, waar mozaïeken tussen graslanden en struwelen voorkomen.
  • De minst verhoutende delen zijn de kalkarme open graslanden met buntgras en korstmossen, die vooral in het kalkarme gebied voorkomen.
  • Op grond van een steekproefsgewijze controle van de resultaten lijkt de luchtfoto classificatie in dit geval de meest betrouwbare methode om het proces van verhouting te onderzoeken.