Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Meevliegen met gezenderde Zeevogels
U bevindt zich hier:

Meevliegen met gezenderde Zeevogels

grote sterns
zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw

 

Bureau Waardenburg doet al jarenlang onderzoek naar het vlieggedrag van meeuwen en sterns op de Noordzee met behulp van GPS-loggers. Ook tijdens het broedseizoen van 2020 hebben we voor meerdere projecten vogels kunnen volgen tijdens hun tochten op zee.

Meeuwen

Op Neeltje Jans in Zeeland zijn 25 kleine mantelmeeuwen en 25 zilvermeeuwen van een GPS-zender voorzien. Dit onderzoek is onderdeel van het Wind Op Zee Ecologisch Programma (Wozep) van Rijkswaterstaat en voeren wij samen met het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO), Deltamilieu Projecten en Buijs Eco Consult.

De zenders slaan op regelmatige intervallen de locatie en vlieghoogte van de vogels op. Deze informatie wordt vervolgens via het mobiele netwerk naar kantoor gestuurd. Hiermee brengen we het habitatgebruik in kaart en weten we waar de meeuwen foerageren en hoe lang de foerageertrips duren. Bovendien geeft dit inzicht in verschillen in habitatgebruik tussen individuen en variatie door de tijd.

Zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen verschillen duidelijk in habitatgebruik. De zilvermeeuwen vertoonden een sterk kustgebonden verspreiding, terwijl de kleine mantelmeeuwen veel verder op zee te vinden waren. We zijn benieuwd waar deze vogels de komende maanden naar toe gaan.

Grote sternsOm variatie in gebiedsgebruik tussen jaren vast te leggen worden beide zenderprojecten in 2021 herhaald. Op deze manier ontdekken we steeds meer over het vlieggedrag en gebiedsgebruik van vogels. Deze kennis is onder andere van belang voor het plannen van geschikte gebieden voor windenergie.

Contactpersoon: