Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Artikel Rooilijn over generieke ontheffing
U bevindt zich hier:

Generieke ontheffing geeft Haven Amsterdam procedurele zekerheid

Het onverwachts opduiken van pioniers als rugstreeppad en orchideeën op plaatsen waar nieuwe bedrijvigheid wordt ontwikkeld kan leiden tot vertraging van werkzaamheden en ad hoc maatregelen ten behoeve van een ontheffing Flora- en faunawet. Sinds 2007 beschikt Haven Amsterdam over een generieke ontheffing voor activiteiten in het gehele havengebied. Ontheffingen hoeven niet meer per project aangevraagd te worden.

In een artikel in het tijdschrift Rooilijn beschrijven Gerard Smit en Remco Barkhuis dat de generieke ontheffing meer procedurele zekerheid geeft èn een betere waarborging van de instandhouding van strikt beschermde soorten.

Download het artikel 'Opschalen voor flexibiliteit in Westpoort'.

Publicaties