Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Praktijkcongres Natuur in de omgevingsvergunning
U bevindt zich hier:

Praktijkcongres 'Natuur in de omgevingsvergunning: zo doen gemeenten dat'

Gemeenten en partners verbinden de belangen van burgers, bedrijven en natuur

Een snelle, betaalbare en succesvolle vergunningverlening voor het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning. Hoe kunnen gemeenten hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus?
Naast een goede inhoudelijke afhandeling door de gemeente vraagt dit ook de inzet van alle partijen om duurzame natuur te realiseren die tegen een stootje kan, bijvoorbeeld via actief soortenbeleid.

Het praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’, georganiseerd door het Platform Natuur in de Gemeente en het Netwerk Groene Bureaus had als doel kennis delen en ervaringen uitwisselen.
Datum en locatie: donderdag 18 mei 2017 in de Rijtuigenloods, Amersfoort.

Gerard Smit en Fleur van Vliet gaven die dag de workshop:

Tijdelijke natuur of gebiedsgerichte ontheffing bij gebiedsontwikkeling?

Het doel van de Wet natuurbescherming – behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit – hoeft ruimtelijke ontwikkeling niet in de weg te staan. In de praktijk van de gebiedsontwikkeling is de wet vaak wel een lastig te nemen hobbel.

Een gebiedsgerichte strategie voor een duurzaam gebruik van biodiversiteit kan perspectieven bieden om procedures te versoepelen èn de bescherming van soorten te waarborgen. Een gemeente zal dan wel keuzes moeten maken, de ontwikkeling van een gebied biedt wellicht kansen voor de ene soort, maar kan betekenen dat andere soorten zullen verdwijnen.

In de workshop kijken we naar de mogelijkheden om ‘Tijdelijke Natuur’ en gebiedsgerichte ontheffingen toe te passen in een gebiedsgerichte strategie. Welke typen van maatregelen zijn nodig voor een duurzame bescherming? Wat zijn de voordelen voor de initiatiefnemer? Wat zijn de verplichtingen? Kan een gebiedsgerichte strategie soorten een goede bescherming bieden?

Wat stond er verder op het programma die dag?


Wilt u meer weten over het congres of onze workshops daar, neem dan contact op met: