Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Gebruik duikers door vleermuizen
U bevindt zich hier:

Relatie tussen afmeting van duikers en gebruik door vleermuizen

Voor de dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat heeft Bureau Waardenburg afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen afmeting van duikers onder wegen en het gebruik er van als vliegroute door vleermuizen. Uit zenderonderzoek blijkt dat rijkswegen een barrière vormen voor vleermuizen. Duikers blijken voor veel vleermuissoorten in de praktijk beter te functioneren als faunapassage dan ecoducten. Er was echter nog weinig bekend over de afmetingen van duikers die door vleermuizen gebruikt worden.

Lengte niet bepalend
In totaal hebben we 52 watervoerende onderdoorgangen onderzocht, allemaal zonder verkeer of verlichting. We hebben hiervoor speciale bat-detectors geïnstalleerd die het geluid van de vleermuizen automatisch registreren. Achteraf hebben we geanalyseerd hoeveel van welke soorten de duikers zijn doorgevlogen en wanneer. Opvallend resultaat van het onderzoek was dat de lengte van de onderdoorgang niet van belang is. Vleermuizen maken even goed gebruik van korte als van lange duikers (tot 130 meter lengte). De belangrijkste factor die het gebruik door vleermuizen kan bepalen is de doorsnede. Van de doorsnede is de hoogte de belangrijkste component.


Nu wordt veelal aanbevolen om voor watervleermuis duikers aan te leggen met een minimale doorsnede van twee vierkante meter. Uit het onderzoek blijkt dat de kans dat watervleermuizen dergelijke duikers gebruiken, vrij klein is. Een duiker functioneert optimaal voor de watervleermuis vanaf een doorsnede van 6 à 7 vierkante meter. Voor meervleermuis en dwergvleermuis is deze minimale maat nog veel groter.

Contactpersoon: