Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Fytoplankton en de geschiedenis van de kust
U bevindt zich hier:

Wat momentopnamen van fytoplankton ons kunnen vertellen over de geschiedenis van de kust

Vakartikel op de website H2O

De ecologische status van oppervlaktewateren in Nederland wordt gecontroleerd met het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands’ (MWTL). Over een dicht netwerk van referentiepunten in de kustgebieden wordt hiervoor met regelmatige bemonstering het vóórkomen van fytoplankton gecontroleerd.

Deze maandelijkse opnames worden lichtmicroscopisch uitgevoerd en zijn inmiddels voor een periode van meer dan vijftien jaar beschikbaar. Dusdanig lange tijdreeksen zijn ook voor de wetenschappelijke wereld van onschatbare waarde. Het is alsof een logboek opengeslagen wordt waarin bewegingen en veranderingen van het leven in onze kustwateren tot in detail beschreven staan.

Dit soort grote databestanden maakt het mogelijk om onderzoek te doen naar de invloed van de mens en het klimaat op onze kustgebieden, en ook om de natuurlijke dynamiek van fytoplankton over een relevante tijdsperiode te kunnen analyseren. Er kan systematisch gekeken worden naar veranderingen in biodiversiteit, vóórkomen van exotische soorten, maar ook andere aspecten van klimaatverandering of watervervuiling.

Geurt Verweij en René van Wezel (Bureau Waardenburg vestiging Noord) zijn mede-auteurs van dit vakartikel.

Link naar het artikel 'Wat momentopnamen van fytoplankton ons kunnen vertellen over de geschiedenis van de kust' op de site van H2O.

Neem voor meer informatie contact op met:

Publicaties