Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Heeft een rugstreeppad een vaste rust- en verblijfplaats?
U bevindt zich hier:

Heeft een rugstreeppad een vaste rust- en verblijfplaats?

De interpretatie van de term 'Vaste rust- en verblijfplaatsen' uit artikel 11 van de Flora- en faunawet is regelmatig aanleiding voor (juridische) discussie. In het tijdschrift Journaal Flora en Fauna wordt samen met Martin Melchers van DRO Amsterdam beschreven hoe deze term bij de rugstreeppad kan worden geïnterpreteerd. Dit zodanig dat recht wordt gedaan aan de bescherming van de soort en de praktische toepassing bij projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Ervaring met de ecologie en het gedrag van de soort bij bouwprojecten is hierbij het uitgangspunt. Artikel Journaal Flora en Fauna ... 

Publicaties