Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Integraal natuuradvies en communicatie

Integraal natuuradvies en communicatie

Door onder andere 3D visualisaties van de nieuwe natuur, kregen partijen inzicht in de plannen en het effect daarvan op de omgeving. Dit speelde een belangrijke rol bij de publiekscommunicatie over het project Fiets- en natuurverbinding Nigtevecht. 

Kritisch publiek

De aanvankelijk zeer kritische omgeving raakte, in overgrote meerderheid, positief gestemd over de fiets- en natuurverbinding. De visualisaties en onze onderbouwing van de keuzes toonden aan dat we enerzijds geluisterd hebben naar de wensen uit het gebied en anderzijds op zorgvuldige wijze binnen de gestelde kaders te werk zijn gegaan. 

Verbinding tussen partijen

Daarnaast hebben we, meer achter de schermen, een integraal advies opgesteld voor de natuurontwikkeling. Daarin komen zaken aan bod als beplantingsplan, beheerplan, bomencompensatie, waterhuishouding, aandachtspunten voor uitvoering van natuurwerk, natuurtoets en monitoringsplan. Belangrijk is ook de onderbouwing van gemaakte ontwerpkeuzes, zoals inrichting van faunavoorzieningen en fauna geleidende hekken, de nauwe relatie tussen bodemhoogte en waterhuishouding en meubilair. 

Samenwerkingspartners bij dit project:  

Contactpersoon: