Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Schetsontwerp faunapassage bij Driehuis
U bevindt zich hier:

Schetsontwerp faunapassage HOV-Velsen

In opdracht van de Provincie Noord Holland hebben we een faunapassage ontworpen voor een nieuwe busbaan. De nieuw aan te leggen HOV (Haarlem-Velsen) kruist bij Driehuis de ecologische verbindingszone Driehuis-Spaarnwoude.

Gids- doel en volgsoorten

Voor de ecologische verbindingszone zijn in het provinciale en gemeentelijke beleid diverse gids-, volg- en doelsoorten vastgesteld. We hebben onderzocht voor welke doelsoorten een faunapassage zinvol is en de passage hierop toegesneden. Dit gaat om een aantal grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieën, vissen, vlinders en sprinkhanen.

Voorzieningen

De faunapassage omvat een aantal voorzieningen, waaronder een verbrede strook langs het spoor Haarlem-Alkmaar (over de tunnel van de busbaan), een ecoduiker bij de Santpoortsedreef, twee stepping stones aan weerszijden van de tunnel en een 'hop-over' voor vleermuizen.

Kostenraming

BWZ-ingenieurs stelden de kostenraming op voor de inrichting van de faunapassage.

Contactpersonen: