Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Wildlife Management
U bevindt zich hier:

Faunabeheer

Voor sommige in het wild levende diersoorten is het noodzakelijk om in te grijpen in de populatie om schade te bestrijden of voorkomen. De schade kan bestaan uit risico's voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid,  economische schade of schade aan kwetsbare flora en fauna. Maatregelen variëren van het weren of verstoren van dieren tot het doden van dieren. 

Regels voor de bestrijding van soorten ter voorkoming van schade, zijn vastgelegd in de de Flora- en faunawet. Eén van de voorwaarden is, dat een door het bevoegd gezag goedgekeurd faunabeheerplan gevolgd wordt. Wij zijn voor diverse provincies betrokken geweest bij het opstellen van Faunabeheerplannen.  Werkzaamheden in dat kader waren

  • fauna-inventarisaties 
  • (veld)onderzoek naar de effectiviteit van beheermaatregelen
  • het opstellen van beheerplannen
  • evaluaties van gevoerd beheer.

Faunabeheer vogels

Vogels kunnen als schadesoort beschouwd worden op locaties waar ze de veiligheid in gevaar brengen, zoals op vliegvelden, in industriegebieden bij be...

Faunabeheerplan Sallandse heuvelrug

Ten behoeve van het Beheer- en Inrichtingsplan van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug i.o., is een Vegetatie- en Faunabeheerplan geschreven.