Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Faunabeheerplan Sallandse heuvelrug
U bevindt zich hier:

Faunabeheerplan Sallandse Heuvelrug

Ten behoeve van het Beheer- en Inrichtingsplan van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug i.o. is in opdracht van de Provincie Overijssel in samenwerking met Alterra een Vegetatie- en Faunabeheerplan geschreven. Het plan gaat in op de natuurdoeltypen in het plangebied en beschrijft de ecologie en het gewenste beheer van een groot aantal doelsoorten.

De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de laatste populatie korhoenders van ons land, die zich bevindt in het plangebied. Tevens wordt stilgestaan bij de wenselijkheid en haalbaarheid van de herintroductie van edelherten in het gebied en tenslotte worden aanbevelingen gedaan over de uitoefening van de jacht. De bijdrage van Bureau Waardenburg heeft zich vooral gericht op het beheer van een aantal doelsoorten en de gewenste jachtinspanningen. Hierbij zijn onder andere voorstellen gedaan ten aanzien van de jacht op ree en vos. De bestrijding van de vos is beschouwd in relatie tot de predatiedruk van deze soort op de korhoen.

Groot Bruinderink, G.W.T.A., G.J. Brandjes, R. van Eekelen, F.J. Niewold, P. ten Den en H.W. Waardenburg 2002. Faunabeheerplan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug i.o. Rapport Alterra en Bureau Waardenburg B.V. Alterra-rapport 502.