Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monitoring verkeers-slachtoffers rijkswegen Zeeland en Noord-Holland
U bevindt zich hier:

Monitoring fauna-verkeerslachtoffers rijkswegen in Zeeland en Noord-Nederland

Rijkswaterstaat heeft al in de jaren negentig onderkend dat rijkswegen barrières zijn voor tal van dieren. Medewerkers van Rijkswaterstaat Zeeland hebben vanaf 1990 jaarlijks systematisch gegevens verzameld van aangereden dieren die tijdens schouwritten werden aangetroffen. Medewerkers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland hebben vanaf 1982 jaarlijks systematisch gegevens verzameld.

In de jaren tachtig zijn de gegevens voornamelijk ad hoc verzameld, het aantal onderscheiden soorten was gering en de vondsten werden per traject geregistreerd. In de jaren negentig is steeds meer gestructureerd gewerkt. Het aantal rijkswegtrajecten waar vondsten van verkeersslachtoffers zijn geregistreerd is toegenomen, het aantal onderscheiden soorten is toegenomen en de vindplaatsen zijn op hectometer nauwkeurig geregistreerd. De tellingen zijn uitgevoerd zowel op rijkswegen met twee rijstroken als rijkswegen met vier rijstroken.

Bureau Waardenburg heeft de verzamelde gegevens uitgewerkt. De gegevens die over een periode van 10-15 jaar werden verzameld geven inzicht in de ligging van locaties met een verhoogd risico op fauna-verkeerslachtoffers en de daarbij betrokken diersoorten. Op basis dit onderzoek zijn maatregelen voorgesteld om het risico op fauna-verkeerslachtoffers te beperken en de barrièrewerking van rijkswegen te verminderen.

Hieronder kunt u een samenvatting downloaden van de resultaten van het onderzoek in Zeeland en Noord-Nederland. Een Engelse versie van dit artikel is verschenen in Lutra 42: 24-33.