Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Wildlife and infrastructure
U bevindt zich hier:

Fauna en infrastructuur

Het omvangrijke netwerk van wegen, spoorwegen en kanalen in het dichtbevolkte Nederland verdeelt het leefgebied van vele diersoorten in talloze kleinere eenheden. Deze 'versnippering' wordt opgeheven door het aanleggen van speciale voorzieningen voor fauna. 

Knelpuntenstudies natuur en verkeer

Met landschapsanalyse wordt inzichtelijk gemaakt waar (actuele en potentiële) ruimtelijke knelpunten tussen natuur en verkeer aanwezig zijn. Bij grote gebieden wordt daarbij gebruik gemaakt van GIS. Vervolgens wordt aangegeven waar voorzieningen voor de fauna noodzakelijk worden geacht. Voor het bepalen van oplossingsrichtingen en prioritering zijn de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur, type doorsnijding (rijksweg, provinciale weg, lokale weg, kanalen of vaarten) en gekozen doelsoorten maatgevend.

Bij het adviseren van maatregelen hanteren we een praktische invalshoek, met een duidelijk oog voor de haalbaarheid en het te verwachten ecologische rendement. Wij kunnen daarbij gebruik maken van veldkennis over het gebruik door dieren van meer dan 450 soorten voorzieningen. 

Lees ook over monitoring faunapassages op deze website.

Voor nadere informatie over fauna en infrastructuur kunt u contact opnemen met: