Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecologische Sleutelfactoren gereed
U bevindt zich hier:

Ecologische Sleutelfactoren: ‘Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen’

De voor ESF verspreiding ontwikkelde ArcGIS toolbox biedt inzicht in het verspreidingsvermogen van soorten.
Verondiepen van de waterbodem en verbeteren van doorzicht kunnen het begroeibare areaal voor waterplanten vergroten.

Systeembegrip

Watersysteemanalyses spelen een belangrijke rol bij vragen en afwegingen rond de ecologie en waterkwaliteit. De basis voor het ecologisch begrip in deze analyses wordt gelegd door ecologische sleutelfactoren (ESF’s). De afgelopen jaren is in opdracht van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) hard gewerkt aan de invulling van de Ecologische Sleutelfactoren. In de ESF’s is de bestaande ecologische kennis gericht op systeembegrip gevat in kennisregels, rekentools en rapporten. Het systeembegrip geeft inzicht in de ecologische toestand van het water en biedt handvatten voor realistische doelen en kosteneffectieve maatregelen.

Bureau Waardenburg heeft twee ESF’s uitgewerkt: 

  • ESF Verspreiding & Connectiviteit in stilstaande & stromende wateren samen met Dactylis en de Universiteit Utrecht;
  • ESF Waterplanten en Bufferzone (stromende wateren) samen met Roelf Pot en Deltares

Symposium

STOWA heeft het gereedkomen van de ESF’s aangegrepen om een congres over waterkwaliteit en ecologie te organiseren met als motto: ‘Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen’. De tools en rapporten voor de Ecologische Sleutelfactoren zijn op 1 juni gepresenteerd op het STOWA congres ‘Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen!’