Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Handleiding invoeren waarnemingen, kansen en knelpunten groen en biodiversiteit
U bevindt zich hier:

Handleiding invoeren waarnemingen, kansen en knelpunten groen en biodiversiteit

5 juni 2019

De gemeente Houten hecht veel belang aan een gezonde en groene leefomgeving. Om de leefomgeving in en rond Houten te optimaliseren is Bureau Waardenburg gevraagd een visie 'Groen en Biodiversiteit' op te stellen. 

Uw inbreng wordt gewaardeerd!

De gemeente Houten wil graag uw inbreng in het opstellen van een dergelijk plan. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om uw opmerkingen op de kaart te zetten.

U heeft van donderdag 6 juni tot donderdag 20 juni de tijd. De informatie wordt anoniem ingewonnen.

Alle verzamelde kansen en knelpunten worden na verwerking behandeld in samenwerking met de gemeente. De huidige situatie en de ontwikkelingen vormen het vertrekpunt voor het opstellen van de natuurvisie. 

U kunt opmerkingen plaatsen, zoeken op locatie, de legenda opvragen en kaartlagen aan- en uitzetten. Deze kaartlagen bevatten extra informatie die u wellicht helpen uw opmerking te plaatsen.

Heeft u toch behoefte om nog iets persoonlijk toe te lichten, dan kunt u contact opnemen met Arda van Heldingen of Jan Dirk Buizer. 

Contactpersoon