Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
the Netherlands
T: +31 (0) 345 512710
email buwa

Begrazen in uiterwaarden voor veiligheid en natuur
Your location:

Grazing for safety and wildlife

Together with the University of Groningen and the Netherlands Institute of Ecology we have analysed data on grazing regimes in lowland floodplains. The aim was to assess whether these grazing regimes could increase public safety during periods of high water as well as having value for wildlife.

Limiting scrub for water safety

Bij het beheer van uiterwaarden ligt de focus steeds meer op hoogwaterveiligheid. De ruwheid van de vegetatie moet beperkt blijven om opstuwende werking bij hoogwaterstanden te voorkomen. De beheerders maken hierover gedetailleerde afspraken met Rijkswaterstaat. Zij vragen zich echter af of begrazing wel voldoende is om aan deze afspraken te kunnen voldoen en of bij het beheer dat hiervoor nodig is, de natuurdoelen wel overeind blijven. Omdat de komende jaren veel heringerichte uiterwaarden opgeleverd worden en bovendien het programma Stroomlijn over het hele rivierengebied uitgerold wordt, is het zowel voor Rijkswaterstaat als de terreinbeheerders belangrijk te weten hoe ze zo effectief mogelijk de verschillende doelstellingen kunnen realiseren. 

Assessing the current knowlegde

An initial assessment was made using existing knowledge. Using monitoring data and modelling the effect of grazing on vegetation structure could be examined. The second step involves targeted field research to better understand how vegetation management relates to safety during periods of high water. This includes a tracking study to follow how the grazers use the areas.

 

The report has been produced by Bureau Waardenburg, the University of Groningen and the Netherlands Institute of Ecology and is available via the website of Natuurkennis.nl, download the report here (in Dutch).

Contacts: