Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Elektromagnetische velden: effect op het onderwaterleven
U bevindt zich hier:

Elektromagnetische velden: effect op het onderwaterleven

Rapport EMF effecten Noordzee

Samen met WaterProof brachten we in kaart gebracht wat er al bekend is over elektromagnetische velden en effecten op het onderwaterleven in de Noordzee. We komen tot de conclusie dat mogelijke effecten niet uit te sluiten zijn en bevelen aan veldmetingen te verrichten. Download het rapport. 


Kabels in de Noordzee

Windenergie op zee wordt steeds belangrijker. De grote hoeveelheden energie die hier opgewekt worden gaan via kabels naar het vasteland. Hierbij ontstaan er elektromagnetische velden (EMFs) op de bodem van de zee. In een literatuurstudie hebben we samen met WaterProof alle bekende informatie bij elkaar gebracht en onderzocht wat de mogelijke effecten van EMFs kunnen zijn in de Noordzee.

Effect op zeeleven

Er zijn nog vele onzekerheden over de effecten van elektromagnetische velden in de Noordzee. Desondanks Er kan wel vastgesteld worden dat de EMFs die nu al aanwezig zijn invloed kunnen hebben op verschillende organismen, zoals haaien, roggen, vissen (kabaljauw, schol, bot) en jonge ongewervelden in de Noordzee. De aanwezigheid van een EMF kan bijvoorbeeld impact hebben op het gedrag, de migratie en de voortplanting van een organisme, alsmede op de detectie van prooidieren. In deze studie is ingegaan op de achtergrondinformatie rond EMFs, de verschillende designs van de kabels, de fysiologie van verschillende diergroepen in relatie met elektromagnetisme, en worden mogelijke oplossingen worden benoemd. De studie is uitgevoerd in opdracht van RWS in kader van het programma Wind op Zee (WOZEP). Het rapport is verkrijgbaar via het Noordzeeloket.

Varen, meten en filmen rondom de kabels

Contactpersoon: