Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

ECN wind turbine test farm Wieringermeer
U bevindt zich hier:

Effecten ECN windturbine testpark Wieringermeer

Foto: Martin Bonte

Aanvaringsrisico's en verstoring van foeragerende vogels

In 2003 heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) het ECN-testpark gebouwd in de Wieringermeer. Voorafgaand aan de bouw bleek uit risicoanalyses dat dit park potentieel negatieve effecten kon hebben op kleine zwanen en toendrarietganzen die in het gebied overwinteren. Risico's van het park op deze soorten bestaan uit aanvaringen met de turbines en verstoring van foerageergedrag.

ECN heeft ons en Alterra opdracht gegeven om deze potentiële risico's te onderzoeken. Hiertoe is zowel voor als na plaatsing van de turbines onderzocht wat de vliegbewegingen en foerageeractiviteiten zijn van de betreffende vogels in het gebied. Na plaatsing is tevens een slachtofferonderzoek uitgevoerd en is onderzocht wat het effect van de turbines op het foerageergedrag is.

Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Vogelwerkgroep Wierhaven. Wim Tijsen van deze vogelwerkgroep volgt sinds 1990 de ontwikkelingen van aantallen en verspreiding van zwanen en ganzen in de Wieringermeer. Daarnaast zijn leden van de VWG betrokken geweest bij observaties van vliegbewegingen met de radar.

Contactpersoon: