Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Wind turbines and Bewick's swans
U bevindt zich hier:

Windturbines en kleine zwanen

Foto: Martin Bonte

De wereldpopulatie van de kleine zwaan wordt geschat op 20.000 exemplaren. De afgelopen jaren neemt deze omvang langzaam af. Ze broeden in Arctisch Rusland en overwinteren voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Eén van de belangrijkste overwinteringsplaatsen in Nederland is de Wieringermeer. Dit gebied is ook één van de belangrijkste gebieden in Nederland voor het opwekken van duurzame energie met wind turbines. We hebben daar onderzoek gedaan naar de effecten van wind turbines op kleine zwanen. Voor dit onderzoek is gedetailleerd in een hele winter gekeken naar de verspreiding van kleine zwanen in het agrarisch gebied en de relatie met foerageergedrag en wind turbines. 

De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapportage en gepresenteerd op verschillende congressen. Daarnaast zijn enkele (semi-)wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp verschenen.

Fijn, R.C., Krijgsveld, K.L., Tijsen, W., Prinsen, H.A.M., Dirksen, S. 2012. Habitat use, disturbance and collision risks for Bewick's swans Cygnus columbianus bewickii wintering near a wind farm in the Netherlands. Wildfowl 62: 97-116.

Effecten op zwanen en ganzen van het ECN windturbine testpark in de Wieringermeer. Aanvaringsrisico's en verstoring van foeragerende vogels. Fijn, R.C., K.L. Krijgsveld, H.A.M. Prinsen, W. Tijsen & S. Dirksen, 2007. (07-094).

Contactpersoon: