Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effecten perceelsophogingen in Zoeterwoude
U bevindt zich hier:

Effecten perceelsophogingen Zoeterwoude

Voor gemeente Zoeterwoude onderzochten wij met BWZ-ingenieurs de effecten van het ophogen van agrarische percelen. Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat agrariërs hun percelen willen ophogen, om ze beter geschikt te maken voor het landbouwkundig gebruik. Dit is een alternatief voor het verlagen van het waterpeil, dat het waterschap niet meer toepast, om het verder inklinken van de veengrond te voorkomen. Het veenweidegebied rond Zoeterwoude is echter landschappelijk van hoge waarde. Gemeente Zoeterwoude ligt binnen een van de zestien topgebieden cultureel erfgoed, archeologie en molens in Zuid-Holland. In de ondergrond komen diverse oude kreekruggen voor, die nog duidelijk in het landschap waarneembaar zijn. Ophogen kan deze karakteristieke elementen onzichtbaar maken. Verder is het gebied aangewezen als belangrijk weidevogelgebied. Ophogen kan ook de geschiktheid voor weidevogels verminderen.

Bureau Waardenburg onderzocht de effecten van ophogingen op natuur en landschap. BWZ-ingenieurs onderzocht de technische aspecten. Op basis van het rapport heeft Gemeente Zoeterwoude in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vastgelegd onder welke voorwaarden ophogingen worden toegestaan.