Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effectiveness of restoration and management for the Water Framework Directive and Natura 2000
U bevindt zich hier:

Effectiviteit van herstel- en inrichtingsmaatregelen voor KRW en Natura 2000

In dit project hebben we voor Rijkswaterstaat (Waterdienst) een overzicht gemaakt van monitoringresultaten van (reeds uitgevoerde) herstelmaatregelen in Rijkswateren. Voor de maatregelen waar voldoende kennis over beschikbaar is, zijn de monitoringresultaten tegen het licht gehouden van de doelen van de KRW en Natura 2000. Daarnaast hebben we aanknopingspunten geformuleerd voor de aanleg en het beheer en onderhoud van herstelmaatregelen.

Van een zevental maatregelen bleek voldoende kennis beschikbaar voor een nadere analyse. Het ging om eilanden en platen, riffen onder water, luwtezones, natuurvriendelijke oevers, nevengeulen en strangen, buitendijkse kwelders en ontpolderen. Voor deze maatregelen hebben we de effecten per kwaliteitselement (KRW) en instandhoudingsdoel (Natura 2000) ingeschat.

Download rapport

Contactpersoon: