Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Wildlife tunnels in North-Brabant
U bevindt zich hier:

Monitoring Faunapassages Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant is een groot aantal faunavoorzieningen gerealiseerd. De Provincie heeft ons in 2006 verzocht een ecologische monitoring uit te voeren bij 47 faunavoorzieningen langs en onder wegen in de provincie Noord-Brabant. Het opzetten van een netwerk van vrijwilligers voor monitoring maakte deel uit van de opdracht. Naast het veldonderzoek zijn drie workshops georganiseerd voor geïnteresseerde personen en organisaties.

Resultaten

Het sporenonderzoek geeft aan dat de voorzieningen goed gebruikt worden door amfibieën en zoogdieren. De ruime dimensie, relatief korte lengte van de voorzieningen en goede ligging in het landschap dragen positief bij aan het gebruik. De kwaliteit van de voorzieningen kan over het algemeen als goed worden beoordeeld. De onderzochte knelpunten zijn voor de meeste doelsoorten opgelost.

Bij knelpunten waarbij van één of meer doelsoorten niet of nauwelijks sporen zijn aangetroffen lijkt het ontwerp van de voorziening geen beperkende factor. Het ontbreken van sporen lijkt bij dergelijke locaties vooral samen te hangen met het ontbreken van geschikt habitat, en daarmee doelsoorten, in de omgeving van de passage. Een aantal voorzieningen ligt in een ecologische verbindingzone waarvan de inrichting nog moet worden uitgevoerd.

Contactpersoon: