Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vogelradar in offshore windpark Luchterduinen
U bevindt zich hier:

Vogelradar in offshore windpark Luchterduinen

In 2018 - 2020 gaan we radarmetingen in het offshore windpark Eneco Luchtarduinen valideren, optimaliseren en te koppelen aan vogelwaarnemingen. Het radarsysteem kan vanaf het kantoor in Culemborg bediend en bekeken worden. Daarnaast gaan we twee keer per maand met twee medewerkers vogelobservaties van fluxen, vlieghoogtes en uitwijkgedrag verzamelen in het windpark.
 

Vliegpaden en vliegrichtingen

In het windpark heeft Rijkswaterstaat in de zomer van 2018 een vogelradar van Robin Radar Systems laten installeren. Het systeem bestaat uit twee vogelradars en legt automatisch vliegpaden van vogels vast. Het systeem draait 24 uur per dag, zodat ook in het donker en bij slecht weer vliegbewegingen geregistreerd worden. Eén van de twee radars draait in het horizontale vlak om het ruimtelijke patroon van vliegpaden en vliegrichtingen van vogels vast te leggen. Hiermee wordt gekeken naar vermijding van zowel het park als individuele windturbines. De tweede radar draait in het verticale vlak en legt informatie vast over de aantallen vogelgroepen en hoogtes waarop ze vliegen. 
 

Soorten en aantallen

Het doel van het onderzoek is om op soortenniveau vliegintensiteit, vlieghoogtes en macro-uitwijking te meten. Oftewel, welke soorten en in welk aantal komen in een offshore windpark voor, en passen ze hun vliegroute aan in de nabijheid (tot 3 km) van het windpark? Met de resultaten van het project in de hand, kan in de toekomst in veel groter detail gekeken worden naar de effecten van nieuwe offshore windgebieden.

Contactpersoon: