Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

KRW-maatregelen: effectiviteit en kosten
U bevindt zich hier:

Effectiviteit en kosten van KRW-maatregelen

Om de doelen van de KaderRichtlijn Water te halen heeft Waterschap Hollandse Delta waterkwaliteitsmaatregelen voorgesteld. Wij hebben de effectiviteit en kosten hiervan in beeld gebracht.

 

Kosteneffectieve KRW-maatregelen

Veel wateren van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) voldoen niet aan de normen van de KaderRichtlijn Water (KRW). Om de waterkwaliteit te verbeteren heeft WSHD diverse onderzoeken laten uitvoeren en maatregelen voorgesteld. Om te komen tot een kosteneffectief maatregelpakket hebben Bureau Waardenburg en BWZ-ingenieurs de maatregelen nader geconcretiseerd en inschattingen gemaakt van de ecologische effectiviteit en de kosten.

Bepalen ecologische effectiviteit

Prioritering en maatregelenpakketten

De resultaten van het project worden door WSHD gebruikt om prioriteiten te stellen in de vorm van maatregelpakketten voor de komende KRW-periode (2016-2021).

Contactpersoon:

Voorbeeld van de effecten van maatregelen op de Maatlat macrofyten van een waterlichaam van WSHD.