Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecologische waarde van kunstwerken
U bevindt zich hier:

Ecologische waarde van kunstwerken

Nevenfuncties kunstwerken

Civiel-technische kunstwerken, zoals bruggen, sluizen en viaducten, hebben naast het primaire doel vaak ook een ecologische betekenis. Zo kan een fietstunnel onder een snelweg ook door reeën gebruikt worden. Een bakstenen muurtje bij een oude sluis kan als groeiplaats dienen voor muurvarens en een uitstekend randje langs een brug kan een goede plek zijn voor een zwaluwnest. Naast dit soort positieve functies kunnen kunstwerken ook negatieve effecten op planten en dieren hebben. Zo kan een stuw een barrière vormen voor de passage van vis of andere waterorganismen.

Ecologie betrekken bij beheer en onderhoud

Bureau Waardenburg heeft onderzoek uitgevoerd naar de functies van meer dan duizend kunstwerken van Rijkswaterstaat. De gegevens over die kunstwerken zijn vastgelegd in een datasysteem: DISK. Naast gegevens over de constructie en het beheer en onderhoud, bevat DISK ook foto's van de kunstwerken. Op basis van deze informatie hebben we ingeschat wat in potentie de ecologische waarde van de verschillende kunstwerken is.

Nu Rijkswaterstaat de ecologische betekenis van kunstwerken in beeld heeft, kunnen medewerkers hier bij beheer en onderhoud rekening mee houden. Dit kan tijd en geld besparen omdat men dan tijdig rekening kan houden met natuurwetgeving. Ook kunnen de ecologische functies van kunstwerken geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld door een loopgoot in een duiker aan te leggen. Rijkswaterstaat gebruikt de informatie ook om ecologische overwegingen mee te wegen in de prioritering van beheer en onderhoud.  

Veldervaring als basis 

Onze medewerkers die de ecologische betekenis van de kunstwerken hebben ingeschat, hadden dat nooit zo goed kunnen doen als ze niet vele jaren veldervaring hadden met dit soort werk. Zo zijn we al jaren betrokken bij de monitoring van faunapassages, waarvoor we momenteel ook een leidraad opstellen. Recent hebben we voor Rijkswaterstaat Limburg 22 kunstwerken langs de Maas bezocht om te zien welke beschermde planten en dieren hier te vinden zijn. Met deze informatie kunnen aannemers werken volgens de gedragscode bij beheer en onderhoud.

Opdrachtgever: RWS Waterdienst

Contactpersoon: