Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecological Infrastructure
U bevindt zich hier:

Natuurnetwerk Nederland (NNN) / Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

'Nee, tenzij' principe EHS/NNN

Om de natuur in Nederland tot een goed functionerend netwerk te maken wordt het Natuurnetwerk Nederland /de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangelegd. Ruimtelijke ingrepen in deze gebieden zijn niet zonder meer toegestaan.

Voor plannen binnen de NNN (EHS) geldt het 'Nee, tenzij principe'. Ingrepen worden niet toegestaan tenzij uitgesloten is dat de ingreep een negatief effect heeft op de NNN (EHS). 

Heeft u plannen voor een ruimtelijke ingreep in of bij het NNN (de EHS)?

Inrichting en beheer van Ecologische verbindingszones (EVZ)

Wij leveren ook plannen en ontwerpen voor de inrichting en beheer van ecologische verbindingszones. 

Voor vragen over ruimtelijke ingrepen in de EHS / het NNN, neemt u contact op met:

Wilt u een offerte via de mail, graag de e-mail richten aan ons algemene mailadres info(at)buwa.nl.