Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecological modeling for Overvecht, Utrecht
U bevindt zich hier:

Ecologische modellen voor Overvecht, Utrecht

Voor gemeente Utrecht hebben wij uitgezocht hoe een aantal ecologische verbindingszones in de wijk Overvecht ingericht kunnen worden. In het Groenstructuurplan van gemeente Utrecht zijn diverse groene verbindingszones door de stad opgenomen. De verbindingszones hebben een ecologische en recreatieve functie. Ze zijn weergegeven als pijlen. Hoe breed de zones moeten worden en hoe ze ingericht moeten worden, is niet uitgewerkt. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Overvecht was de aanleiding voor de gemeente om Bureau Waardenburg opdracht te geven de ecologische inrichting verder uit te werken.

Doelsoorten en publiekssoorten

Zoals gebruikelijk zijn voor het bepalen van de beste inrichting doelsoorten aangewezen. Bijzonder was dat we in dit geval ook 'publiekssoorten' hebben vastgesteld, soorten die de belevingswaarde van het groen voor de stedeling verhogen. Bijvoorbeeld kleurige vlinders en libellen of sprinkhanen die met hun getsjirp de sfeer verhogen. Van deze soorten hebben we vastgesteld welke eisen zij aan een verbindingszone stellen. Op basis hiervan hebben we vier inrichtingsmodellen opgesteld. Dit zijn de Groenblauwe as, de Boszone, de Bosas en de Grazige strook. 

Bestemmingsplan

Aan elk van de verbindingszones in de wijk is een model gekoppeld. De modellen geven aan hoe de verbindingszone kan worden ingericht en bepalen hoeveel ruimte voor de zone nodig is. Met deze informatie kan de gemeente de zones in het bestemmingsplan vastleggen. Op termijn kunnen de zones op basis van de modellen worden ingericht. 

Meer info

Contactpersonen: