Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecological monitoring in West Brabant
U bevindt zich hier:

Ecologische beoordeling van wateren uit het meetnet van West-Brabant in 2010

Macrofauna, macrofyten, fytobenthos, fytoplankton en zoöplankton.

Voor Delta Waterlab (thans Aquon, locatie Breda) hebben we een ecologische beoordeling van wateren uit het meetnet van West-Brabant in 2010 uitgevoerd. We hebben onderzoek uitgevoerd naar macrofauna, macrofyten, fytobenthos, fytoplankton en zoöplankton in samenwerking met Koeman en Bijkerk bv en Aqualab-Zuid bv.

Het waterschap Brabantse Delta voert ieder jaar routinematig hydrobiologisch onderzoek uit in haar beheersgebied. Bureau Waardenburg heeft in 2010 de locaties van het routine matig hydrobiologisch onderzoek onderzocht op diverse parameters. Hiernaast is er een inhaalslag gemaakt op het meetnet van het waterschap Brabantse Delta voor de parameters fytoplankton en diatomeeën.

De analyse van fysisch- chemische gegevens wordt geïnterpreteerd en beschreven op basis van algemeen ecologisch inzicht en MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau). Daarnaast is er een STOWA- en een KRW-beoordeling uitgevoerd. De analyseresultaten en de beoordelingen worden per meetlocatie beschreven en per biologische parameter wordt er een ecologische beschrijving gegeven.

Er zijn een aantal bijzondere macrofauna soorten gevonden in de beken de Boven Mark, de Chaamse Beek, het Merkske, de Noordermark, de Strijbeekse Beek, de Groote of Rode Beek en de Hazeldonkse Beek. Enkele voorbeelden hiervan zijn de borstelworm Tasserkidrilus spec., de watermijten Lebertia insignis, Lebertia inaequalis, Hydrodroma torrenticola, Torrenticola amplexa, Atractides distans (in Nederland zeer zeldzaam), Mideopsis crassipes (zeldzaam), en Hygrobatus setosus, de rheofiele dansmuggenlarven Diplocladius cultriger en Potthastia logimanus en Diplocladius cultriger, Paracladopelma laminatum en Tvetenia discoloripes agg, de waterkever Limnius volkmari, de larven van de bosbeekjuffer Calopteryx virgo , de waterkevers Platambus maculatus en Oulimnius tuberculatus, de kokerjufferlarven Limnephilus lunatus en Mystacides azureus.

Contactpersoon: