Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecologische begeleiding herstel vispassage
U bevindt zich hier:

Herstel vispassage Sambeek

In oktober 2014 hebben ViVo en Gebr. van Kessel herstelwerk aan de vispassage te Sambeek uitgevoerd. Het werk bestond uit het verstevigen van de schanskorven aan de randen met ankers en spuitbeton. De werkzaamheden hebben 3 weken geduurd. Inmiddels stroomt het water in de herstelde vispassage weer.

Ecologische begeleiding

Bureau Waardenburg heeft de ecologische begeleiding van dit project gedaan. Drie visdeskundigen van Bureau Waardenburg hebben de aanwezige vis in de vistrap verplaatst naar de rivier.

Beschrijving vispassage

De vispassage in Sambeek is ruim 200 meter in lengte en bestaat uit verschillende compartimenten gescheiden door stenen drempels. In de passage ligt een mozaïek van steenblokken die begroeid zijn met mosselen en watervegetatie.

Methode

Na het dichtzetten van de schuif stroomopwaarts in de vispassage is een groot deel van het water uit de passage gestroomd. In de compartimenten bleven plassen water tot 40 cm diep achter. De vissen zijn met schepnetten en een DEKA gevangen en stroomopwaarts van de passage in de rivier gezet. Na het verwijderen van de vis is de passage in zijn geheel drooggepompt.

Resultaat

Er zijn 11 soorten vissen gevangen waaronder typisch stroomminnende soorten zoals barbeel en winde. Van barbeel waren verschillende leeftijdsklassen aanwezig, exemplaren van 12 cm lengte tot 52 cm lengte. Er zijn enkele windes tot 50 cm lengte en alen van 70 cm lengte overgezet naar de rivier. De meest dominante soorten in de vistrap waren zwartbekgrondel en blankvoorn. Er is één adulte rivierprik aangetroffen in de vispassage. Adulte rivierprikken migreren in het najaar vanuit de kustzones via de grote rivieren naar de paaigebieden. De prik is bovenstrooms van de vistrap losgelaten zodat het dier naar de paaigebieden kan zwemmen.

Voor meer informatie over ecologische begeleiding of over vistrappen in het algemeen, kunt u contact opnemen met: