Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Beheervisie ecologisch groenbeheer Gemeente Dordrecht
U bevindt zich hier:

Beheersvisie ecologisch groenbeheer Dordrecht

Voor gemeente Dordrecht hebben we een beheersvisie opgesteld voor het ecologisch groenbeheer.

Meetbare doelstellingen

Binnen de Stedelijke Ecologische Structuur van Dordrecht wordt het stedelijk groen ecologisch beheerd. In de beheersvisie zijn meetbare doelstellingen opgesteld, die zijn geïllustreerd met heldere referentiebeelden.

Natuur- en Vogelwacht Dordrecht

De gemeente heeft het beheer van de ecologische groengebieden in de stad in 2010 uitbesteed aan de Natuur- en Vogelwacht Dordrecht (NWD).  De NWD beheerde al een van de ecologisch beheerde parken in de stad. 

Contactpersonen: