Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecologische beoordeling Brabantse wateren
U bevindt zich hier:

Ecologische beoordeling Brabantse wateren

Voor 59 wateren met de functie "waternatuur" hebben we in 2002 en 2003 een ecologische beoordeling uitgevoerd.

groepen van wielen, oude meanders, vennen, meren, plassen tot een laagveenwater. Hierbij hebben we de wateren onderzocht en geanalyseerd op fysisch-chemische (water en waterbodem) en biologische waterkwaliteit ). Doel van het project was te onderzoeken welke natuurwaarden aanwezig zijn in de betreffende stagnante wateren. Tevens is een analyse gemaakt van eventueel aanwezige knelpunten. Tenslotte is bepaald welke herstelmaatregelen nodig zijn om knelpunten op te heffen en te kunnen voldoen aan de functie 'waternatuur'.

Contactpersoon: