Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Urban Ecology
U bevindt zich hier:

Biodiversiteit in stedelijk gebied

Speciale aandacht voor groen in de stad

Binnen enkele jaren zal de helft van de wereldbevolking in stedelijk gebied wonen. Stedelijk gebied vormt dan het belangrijkste biotoop voor mens, flora en fauna. We hebben de taak ervoor te zorgen dat de stad voldoet aan de eisen die de mens aan zijn leefomgeving stelt op economisch, sociaal (recreatie, beleving, gezondheid), en ecologisch vlak. Het aspect ecologie wordt steeds belangrijker want natuur in de stad vergroot de leefbaarheid. Die leefbaarheid is uiteindelijk bepalend voor het succes van de stad. 

Natuurbeleid in veel gemeenten ontoereikend 

Binnen gemeenten is niet atijd voldoende aandacht en kennis aanwezig over biodiversiteit. We kennen de consequenties daarvan: plannen en ingrepen die conflicteren met bescherming van soorten, sluimerend verlies van groen en water, hittestress en wateroverlast, verlies aan recreatiemogelijkheden, verlies van soorten en klagende burgers.

Wat wij voor u kunnen doen

We kunnen u helpen met advies over duurzaam bouwen tot het treffen van gerichte maatregelen voor flora en fauna, oplossen van problemen in watersystemen of het opstellen van groenbeleid. Wij ondersteunen tevens bij het opstellen van gedragscodes, beheer- en inrichtingsplannen en brengen het voorkomen van beschermde soorten binnen de gemeente in kaart.

Hierbij zoeken we naar integrale oplossingen. Naast ecologie wordt ook gekeken naar de beleving van de stad, recreatieve mogelijkheden, gezondheid van bewoners en recreanten en economische aspecten. 

Wilt u meer informatie over het onderwerp natuur in de stad, neem dan contact op met: