Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

eDNA analyse
U bevindt zich hier:

Analyse van eDNA

De eDNA methode is gebaseerd op het feit dat alle (in het water levende) organismen DNA in hun milieu achterlaten. Onder environmental DNA (eDNA) verstaat men vrij in het water rondzwevende DNA fragmenten. Het is erfelijk materiaal dat dieren bij hun dagelijkse activiteiten achterlaten in het milieu. Door het nemen van watermonsters kan dit het eDNA ‘gevangen’ worden.

Door een analyse van de watermonsters in het laboratorium met behulp van moleculaire technieken kan het aanwezige DNA aangetoond worden. Omdat de analyse zich richt op zeer soortspecifiek DNA kan vastgesteld worden van welk organisme het DNA afkomstig is en daarmee de recente aanwezigheid van die soort in het desbetreffende water. Deze methode biedt talloze mogelijkheden voor de biologische monitoring. onder andere Kwabaal en Rivierprik kunnen met de eDNA-technologie aangetoond worden.

Voor DNA analyses werken we samen met Sylphium Life Sciences en Datura Molecular Solutions BV.

eDNA en waterbeheer

In opdracht van de STOWA heeft team Noord (Koeman en Bijkerk) de toepasbaarheid van de eDNA methode voor het waterbeheer onderzocht. De informatie is vastgelegd in het STOWA rapport 2013-24: De toepassing van eDNA in de monitoring van waterorganismen – Hoe ver zijn we en wat moeten we nog weten? Het rapport kan gedownload worden van de STOWA-site (pdf).

Barcodering

Barcodering is een andere methode die vooral ingezet wordt bij identificaties van soorten die op basis van de zichtbare kenmerken niet of moeilijk sluitend te krijgen zijn. Lees meer over barcodering.