Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Sustainable hunting
U bevindt zich hier:

We doen dit in het kader van het BBI-MATRA, een subsidieprogramma van de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Buitenlandse Zaken. In het project maken we overheden, jachtverenigingen en NGO's bewust van het belang van duurzame jacht. Het project moet uiteindelijk een aanzet geven voor een betere jachtwetgeving en natuurbescherming in wetlands langs de Zwarte Zee.

Communicatie
Informatie
In het project hebben we met de mensen van Laguna een aanzet gemaakt voor jachtbeheerplannen voor belangrijke watervogelgebieden in de Dnjepr Delta en het Sivash gebied. Hiervoor zijn onder meer watervogels in wetlands langs de Zwarte Zee geteld. Hierbij zijn bijna 1 miljoen watervogels geteld, verdeeld over 88 soorten. Er zijn veel bijzondere en kwetsbare soorten bij: 26 soorten zijn al zeldzaam en meer dan de helft gaat in aantal achteruit.
Bezoek
over het bezoek .

In de volgende fase zullen meer bijeenkomsten volgen met als doel het verbeteren van jachtwetgeving en het betrekken van jagers bij het monitoren en het bijhouden van afschotcijfers. Lees verder op de internationale website van het project.

Contactpersoon: