Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Van doelsoort naar inrichting
U bevindt zich hier:

Van doelsoort tot inrichting

Hoe kom je van ecologische doelen tot een inrichting?

Voor welke soorten is een ecologische verbinding (evz) bedoeld? Vaak is er een lijstje met doelsoorten. Maar wat voor eisen stellen die soorten nou eigenlijk aan het gebied? Met welke inrichtingsmaatregelen kun je ervoor zorgen dat die gewenste soorten zich er echt thuis  gaan voelen? Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Drie voorbeelden.

Ecoprofielen

Voor Duin Horst en Weide stelden we Ecoprofielen op. Een Ecoprofiel laat op 1 A4-tje zien wat voor een soort belangrijk is. Het type leefgebied hebben we geschetst, verspreiding en knelpunten van de soort aangegeven en welke afstanden en maten van stapstenen nodig zijn. In één oogopslag is voor alle betrokken partijen duidelijk wat die soort nodig heeft. Als de doelsoort tevreden is dan kunnen er trouwens vele andere soorten meeliften.

Beheertypen voor meerdere soorten 

Voor het project Fiets- en natuurverbinding Nigtevecht hebben voor de (gegeven) lijst met doelsoorten bepaald welke vijf beheertypen deze gezamenlijk nodig hebben om van te profiteren. Het ontwerp is vervolgens opgebouwd uit deze bij het gebied passende beheertypen in een uitgekiende verhouding. Bijkomend voordeel is dat meteen duidelijk is welke beheervergoedingen hierbij horen. 

Ontwerp op basis van een uitgangspuntendocument

Een compensatieplan wordt opgesteld voor één of meer specifieke soorten die door een ontwikkeling in de knel komen. De inrichting van het compensatiegebied moet dan natuurlijk wel de juiste randvoorwaarden bieden voor die soort(en). Voorafgaand aan het inrichtingsplan natuurcompensatie ’t Klooster & 3e Sluiskolk Beatrixsluis stelden we een uitgangspuntendocument op. Hierin zijn (naast de compensatie opgave) ook de eisen opgenomen die de diersoorten aan het gebied stellen, de zogenoemde basisbiotoop per soort. Met deze informatie stelden we het schetsontwerp op. De natuur kreeg zo, samen met ontsluiting, beheer, cultuurhistorie en waterhuishouding een evenwichtige ruimtelijke opbouw en een logische plek in zijn omgeving.  

Advies nodig?

Onze kennis van de soorten en hun leefgewoonten staan garant voor de juiste vertaling van doelsoorten naar inrichting.

Contactpersoon: