Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

De nieuwe Afsluitdijk
U bevindt zich hier:

De nieuwe Afsluitdijk - behoud van flora en fauna

Visualisatie verhoging Aflsuitdijk

 

De Afsluitdijk moet worden versterkt en verhoogd om toekomstige zeespiegelstijging en sterkere stormen te kunnen weerstaan. Naast een verdediging tegen water vormt de Afsluitdijk ook een belangrijke verbinding voor fauna tussen Friesland en Noord-Holland. Tevens herbergt de Afsluitdijk een bijzondere flora die binnen Nederland alleen op deze dijk voorkomt.

Tijdens het congres van het Infra Eco Network Europe (IENE) in januari 2021 hebben Rijkswaterstaat en het consortium Levvel maatregelen toegelicht die worden genomen om de grote natuurwaarde van de Afsluitdijk te behouden. Zowel tijdens als na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de dijk. In de video geven we een toelichting op voorzieningen ten bate van vleermuizen en op het herstel van de vegetatie op de dijk.
Bureau Waardenburg is als lid van het consortium Levvel verantwoordelijk voor de ecologische begeleiding van het werk aan de Afsluitdijk.

Voorziening voor vleermuizen

Jaarlijks trekken enkele tienduizenden ruige dwergvleermuizen vanuit de Baltische Staten naar West- en Zuidwest-Europa. Daarbij volgen ze de Afsluitdijk. Vleermuizen zijn gevoelig voor licht en mijden plekken met kunstlicht. Om veiligheidsredenen moeten soms lantaarns langs de A7 worden geplaatst en ook is er permanent verlichting bij de spuien en sluizen. Bekend is dat vleermuizen gevoeliger zijn voor wit licht dan voor rood licht. Daarom krijgen de lantaarns lampen die amberkleurig licht uitstralen. De lantaarns langs de A7 hebben op advies van Bureau Waardenburg kapjes gekregen die ervoor zorgen dat het licht alleen de weg verlicht en niet de dijk waar de trekkende vleermuizen passeren.

Herstel van een ecologisch rijke dijk

Dit herstel bestaat uit:

  • Het verzamelen van zaden van de bijzondere flora op de dijk. Het betreft plantensoorten die kenmerkend zijn voor rotskusten en die we verder niet in Nederland hebben. Na de versterking van de dijk worden de zaden over de dijk verspreid zodat de bijzondere flora snel kan terugkeren. Bureau Waardenburg voert dit uit in samenwerking met Het Levend Archief en Cruydt-Hoeck.
  • Een sterke graszode op de kruin van de dijk om erosie te voorkomen. Normaal gesproken worden alleen grassen ingezaaid. Een mengsel van grassen en kruiden zorgt echter voor meer stevigheid en tevens voor meer biodiversiteit (bloemen -> insecten -> vogels, muizen etc.). Op advies van Bureau Waardenburg wordt de graszode gemengd met zaden van inheemse kruiden die kenmerkend zijn voor de Waddenzeedijken.
Level bloc's
Een ecologisch rijke dijk met meer biodiversiteit
Zaadmengsel
Verspreiding van de zaden na versterking van de dijk